วันเสาร์, พฤศจิกายน 17, 2018
วิกฤตขาดแคลน “เนย” ในประเทศฝรั่งเศส

                      ในปลายปี 2017 ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตอาหารขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้คือ” เนย ” สำหรับคนฝรั่งเศสแล้วเนยวัตถุดิบสำคัญมากๆในชีวิตประจำวันเป็นวัตถุดิบสำคัญส่วนประกอบสำคัญในการทำอาหารต่างๆไม่ว่างเป็นอาหารคาวหรือหวาน แต่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคงหนีไม่ร้านเบเกอรี่อย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากขาดตลาดแล้วซํ้ายังราคาแพงขึ้นอีกด้วย บางแห่งราคาพุ่งขึ้น 3 เท่าตัวเลยเดียว

                      ซึ่งปัญหาฝรั่งเศสขาดแคลนเนยครั้งนี้เนื่องจากอัตราการผลิตนมลดลง สวนทางกับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียที่ให้ราคาสูงกว่าจำหน่ายในฝรั่งเศสมากทำให้ซัปพลายเออร์หันไปส่งออกต่างประเทศแทน อีกทั้งการตกลงราคาสินค้าระหว่างผู้จัดจำหน่ายและห้างสรรพสินค้ายังหาราคาเป็นกลางไม่ได้ ยิ่งเป็นตัวเร่งวิกฤตในครั้งนี้

                      นอกจากนนั้นวิกฤตในครั้งนี้ยังเป็นผลพ่วงมาจากราคานํ้านมดิบตกตํ่าลงอย่างเนื่องตลาดก่อนหน้านี้มีนมผงล้นตลาดปริมาณมหาศาล และพอราคาเนยพุ่งเกษตรที่ผลิตนมกลับได้ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จนล่าสุดเกิดการประท้วงขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเกษตร

                      อย่างไรก็ดี รัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งนำโดยนายสเตฟาน ทราแวรท์ รัฐมนตรีเกษตรฝรั่งเศส กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า กลุ่มผู้ค้าปลีกและผู้จัดส่งควรตกลงเรื่องปรับราคากันให้การจัดส่งดำเนินต่อได้เพื่อแก้ปัญหาเนยขาดตลาด

แหล่งข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ

ที่มาภาพ  Dining

 

Banner Content

0 Comments